maandag 1 december 2014

Techniek in het vierde leerjaar !


    Beste ouders,

    de kinderen van het vierde leerjaar hebben zich van hun beste kant getoond in de lessen technologie.  Eerst hebben ze zich in de batterijen verdiept.Daarna kregen de kinderen een lesje elektriciteit en mochten ze zelf een stroomkring maken. Nerveus waren ze toen ze de stroomkring in elkaar staken. Maar wat een lachende gezichtjes, als het lampje brandde.
Met lego moesten de kinderen in groepjes een verhaal opbouwen. Met de i-pads werden foto's getrokken.  Daarna werd alles verwerkt in de computerklas en de resultaten mogen gezien worden.
Proficiat aan allen !

P.s ... En de meisjes moesten ZEKER niet onder doen voor de jongens !